Χρηματοδότηση

Παρέχουμε στους πελάτες μας την δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο πληρωμής, σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις δυνατότητες τους.

Διότι σεβόμαστε τον πελάτη και θεωρούμε υποχρέωση μας την εξυπηρέτηση του.