Δίκτυο

Το δίκτυο πωλήσεων μας, εκτείνεται σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα – από την περιοχή του Έβρου μέχρι την Κρήτη.

Δεν περιορίζεται όμως μόνο στην ελληνική επικράτεια. Έχουμε προβεί σε πωλήσεις και στο εξωτερικό σε χώρες όπως Γερμανία, Ολλανδία, Βουλγαρία κτλ.